Aanvullende Transportverzekering

Transportschade? Vermissing? Verklein uw financiële risico en sluit een aanvullende transportverzekering af.

EUROSPED is uw meest betrouwbare partner en u mag er van uit gaan dat er altijd en overal met de grootst moelijke zorgvuldigheid met uw goederen wordt omgegaan. Onze procedures en richtlijnen zorgen er voor dat de kans op beschadiging of vermissing tot een absoluut minimum beperkt wordt. Tóch kunnen we onvoorziene omstandigheden niet 100% uitsluiten.

Hoe zijn uw zendingen “standaard” verzekerd?
Wanneer een vervoerder/expediteur, door aanwijsbare nalatigheid onverhoopt een schade veroorzaakt, is de vervoerder/expediteur slechts beperkt aansprakelijk. De vergoeding die zal worden uitgekeerd is conform de condities waaronder het vervoer is uitgevoerd.
Wist u dat u in geval van schade of vermissing een vergoeding zult ontvangen die gebaseerd is op het brutogewicht van de beschadigde of verloren gegane goederen?
Voorkom dit soort onvoorziene financiële tegenvallers en sluit bij EUROSPED een aanvullende transportverzekering af!

Wat kost een Aanvullende Transportverzekering?
U betaalt een minimum van € 37,50 per declaratie, of een promillage over de verkoopwaarde van de te vervoeren goederen.
• Benelux, 1,25 ‰
• Binnen de EU, 1,50 ‰ (inclusief Noorwegen & Zwitserland)
• Buiten de EU, 2,95 ‰

En wat krijgt u dan vergoed??
Buiten het eigen risico van € 250,00 per zending, krijgt u de voledige waarde van de beschadigde/vermiste goederen terug.
Het eigen risico wordt veelal grotendeels of geheel afgedekt door de vergoeding die u ontvangt op basis van de kilogramvergoeding conform de condities waaronder het vervoer oorspronkelijk heeft plaatsgevonden.

Meer Info?
Vraag dan aan uw vaste contactpersoon een volledige offerte, waarin de voorwaarden en clausules tot in detail worden beschreven.