Privacy Statement


Privacy Statement

Privacy Statement Eurosped

Met dit privacy statement willen we transparant zijn in de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens op zo’n manier dat deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Eurosped slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Cookies

Voor een juiste werking van onze website maar ook voor analytische doleinden maken wij gebruik van cookies op onze website. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies gebruikt worden en met welk doel deze cookies worden geplaatst.

Google Analytics

Eurosped maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, soort apparaat (tablet, mobiel of desktop), pagina’s die bekeken worden, hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website en tijdsduur op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel XXX als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google.

Yandex

Eurosped maakt gebruikt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener kan bij deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Yandex kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Microsoft Clarity

Wij maken gebruik van Microsoft Clarity om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Clarity cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Microsoft Clarity. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Clarity registreert gebruikersinteracties, zoals muisbewegingen, klikken, scrollen etc. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. In het privacybeleid van Microsoft kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

LinkedIn

Op onze LinkedIn-pagina heb je de mogelijkheid om te reageren op onze posts, er commentaar op te geven en ons privéberichten te sturen. Naast de inhoud die u indient, zal informatie over uw profiel, "likes" en berichten voor ons zichtbaar zijn, afhankelijk van uw privacy-instellingen.

De verwerking van uw gegevens wanneer u contact opneemt of interacteert met onze site of de inhoud ervan, wordt door ons uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 onder f AVG. Ons legitiem belang is om aan uw verzoek te voldoen. Voor zover wij kunnen, zullen uw gegevens worden gewist wanneer wij onze LinkedIn-pagina niet langer exploiteren. Voor zover deze gegevens door LinkedIn verder worden opgeslagen, gelden hiervoor uitsluitend de bepalingen van het gegevensbeschermingsbeleid van LinkedIn en de voorschriften inzake gegevensbescherming. Bepalingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van LinkedIn: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook

Wij beheren een pagina op het platform van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Wij willen u erop wijzen dat u deze Facebook-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen).

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die op uw pc aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerders van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina. Facebook geeft hierover meer gedetailleerde informatie onder de volgende link: https://nl-nl.facebook.com/help/pages/insights.

De gegevens die in dit kader over u worden verzameld, worden verwerkt door Facebook Ltd. en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Facebook beschrijft in algemene bewoordingen welke informatie het ontvangt en hoe die wordt gebruikt in zijn richtsnoeren inzake gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over de instellingen voor advertenties. De richtsnoeren voor het gebruik van gegevens zijn beschikbaar op de volgende link: https://nl-nl.facebook.com/privacy/policy.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: UW naam, uw email en uw telefoonnummer. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden.Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door XXX en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van ubezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. XXX heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen. willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eurosped neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt XXX gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee heeft dat uwpersoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Contactgegevens

Eurosped B.V.
Hanzepoort 23A
7575 DB Oldenzaal
The Netherlands +31 (0)541532222
worldwide@eurosped.nl

Uw persoonlijke partner in transport & logistiek

Wij zijn een veelzijdige, creatieve, flexibele en vooral betrouwbare partner in nationale en internationale transport en logistiek.

Van pakketdistributie, vervoer van palletzendingen, deelpartijen, tot complete trailerladingen….wegtransport, luchtvracht, vervoer per spoor of zeevracht:

Eurosped garandeert een optimale en persoonlijke begeleiding van al uw transportopdrachten!

Maak kennis met ons
Vaste contactpersonen
Snel en transparant
Volledige logistieke ontzorging
Sinds 1993
Neem contact op

Vind snel uw logistieke oplossing

lang.sidebar_contact_compulsory
lang.sidebar_contact_compulsory
lang.sidebar_contact_compulsory
lang.sidebar_contact_compulsory
OF lang.sidebar_contact_cta_title