Douaneformaliteiten


Eur1-Verklaring

Douaneformaliteiten

Iedere zending naar een land buiten de Europese Gemeenschap dient te worden vergezeld van een originele factuur, al dan niet met een oorsprongsverklaring of Eur-1. Zonder factuur is het onmogelijk een exportdocument op te maken of goederen in te klaren.Het ontbreken van facturen brengt aanzienlijke vertraging met zich mee, nog afgezien van extra kosten. Zendingen met een waarde van minder dan €6035,00 dienen vergezeld te zijn van een factuur met oorsprongsverklaring. Voor zendingen met een hogere waarde moet een Eur-1 formulier opgesteld worden.

De oorsprongsverklaring

De tekst van de oorsprongsverklaring moet letterlijk luiden:

In het Duits:

″Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte CE Ursprungswaren sind.″

In het Engels:

″The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of CE preferential origin.″

De oorsprongsverklaring dient als volgt te zijn onderschreven:

  • Plaats en datum geschreven met blauwe inkt
  • Firmastempel en naam van degene die ondertekent
  • Handtekening geschreven met blauwe inkt

Voor zendingen naar Zwitserland moet de verklaring in het Duits opgesteld worden, voor Noorwegen in het Engels. In het algemeen kan gesteld worden dat de landen in Oost Europa de verklaring in het Duits willen en de Scandinivische landen de verklaring in het Engels.

Uw persoonlijke partner in transport & logistiek

Wij zijn een veelzijdige, creatieve, flexibele en vooral betrouwbare partner in nationale en internationale transport en logistiek.

Van pakketdistributie, vervoer van palletzendingen, deelpartijen, tot complete trailerladingen….wegtransport, luchtvracht, vervoer per spoor of zeevracht:

Eurosped garandeert een optimale en persoonlijke begeleiding van al uw transportopdrachten!

Maak kennis met ons
Vaste contactpersonen
Snel en transparant
Volledige logistieke ontzorging
Sinds 1993
Neem contact op

Vind snel uw logistieke oplossing

Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
OF Neem contact op