Aansprakelijkheid


Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Transportschade? Vermissing? Verklein uw financiële risico en sluit een aanvullende transportverzekering af!

Eurosped is uw meest betrouwbare partner en u mag er van uit gaan dat er altijd en overal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met uw goederen wordt omgegaan. Onze procedures en richtlijnen zorgen er voor dat de kans op beschadiging of vermissing tot een absoluut minimum beperkt wordt. Tóch kunnen we onvoorziene omstandigheden niet 100% uitsluiten.

Hoe zijn uw zendingen "standaard" verzekerd?

Wanneer een vervoerder/ expediteur, door aanwijsbare nalatigheid onverhoopt een schade veroorzaakt, is de vervoerder/expediteur slechts beperkt aansprakelijk. De vergoeding die zal worden uitgekeerd is conform de condities waaronder het vervoer is uitgevoerd (veelal de huidige AVC of de CMR-condities). Wist u dat in geval van schade of vermissing u een vergoeding zult ontvangen die gebaseerd is op het brutogewicht van de beschadigde of verloren gegane goederen?

Voorkom dit soort onvoorziene financiële tegenvallers en sluit bij Eurosped een aanvullende transportverzekering af!
Voor informatie en kosten van deze aanvullende transportverzekering kunt u contact opnemen met uw vaste Eurosped contactpersoon of de afdeling Sales.

AVC Algemene Vervoerscondities 1983

De AVC condities gelden voor nationaal goederenvervoer over de weg

De condities voor AVC lijken erg op die van de CMR. Het grote verschil zit in de hoogte van de schadevergoeding. Voor de AVC geldt een vergoeding van €3,40 per kilogram gewicht. Bepalend is het gewicht vermeld op de vrachtpapieren.

Dit is een hele summiere samenvatting van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg en de Algemene Vervoerscondities. Voor de exacte tekst verwijzen wij u naar het verdrag en de condities. U kunt ook bij ons een kopie opvragen. Aan de tekst op deze internetpagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.

CMR Condities

De CMR condities gelden voor internationaal goederenvervoer over de weg.

De condities voor CMR lijken erg op die van de AVC. Het grote verschil zit in de hoogte van de schadevergoeding. Voor de CMR geldt een vergoeding van 8,33 SDR. De SDR fluctueer en is afhankelijk van meerder factoren. Momenteel schommelt de koers rond de €9.50/€10.00 per kilogram vervoerend gewicht. Bepalend is het gewicht vermeld op de vrachtpapieren.

Dit is een hele summiere samenvatting van de CMR Condities. Voor de exacte tekst verwijzen wij u naar het verdrag en de condities. U kunt ook bij ons een kopie opvragen. Aan de tekst op deze internetpagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.

CMR

Vervoersvoorwaarden met betrekking tot internationaal goederenvervoer over de weg (bij internationaal vervoer over de weg is het verplicht een cmr op te stellen.) De Vervoersovereenkomst wordt vastgelegd in een vrachtbrief, de CMR

Verantwoording afzender:

De afzender is verantwoordelijk voor het correct invullen van de nummers 1 t/m 15 en 19 + 21 + 22, zie CMR

Aansprakelijkheid vervoerder

In principe is de vervoerder aansprakelijk voor verlies van en beschadiging aan de goederen welke ontstaan tussen het moment van inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van aflevering. Er zijn diverse uitzonderingen op deze hoofdregel waarvan de meest voorkomende zijn: schade als gevolg van een gebrekkige verpakking en schade voortvloeiend uit de aard van de goederen. De vervoerder is verplicht te controleren of het aantal colli overeenstemt met het aantal vermeld op de vrachtbrief, en of de verpakking op het oog deugdelijk is. Als de verpakking op het oog goed is en er ontstaat toch schade als direct gevolg van de gebrekkige verpakking dan is de afzender verantwoordelijk.

Gevarengoed

Indien de afzender gevaarlijke goederen meegeeft, is hij verplicht de vervoerder in te lichten om welke gevaarlijke goederen het gaat. Laat de afzender dit na, dan is hij verantwoordelijk voor alle schade voortvloeiend uit het transport van dit gevarengoed.

Uw persoonlijke partner in transport & logistiek

Wij zijn een veelzijdige, creatieve, flexibele en vooral betrouwbare partner in nationale en internationale transport en logistiek.

Van pakketdistributie, vervoer van palletzendingen, deelpartijen, tot complete trailerladingen….wegtransport, luchtvracht, vervoer per spoor of zeevracht:

Eurosped garandeert een optimale en persoonlijke begeleiding van al uw transportopdrachten!

Maak kennis met ons
Vaste contactpersonen
Snel en transparant
Volledige logistieke ontzorging
Sinds 1993
Neem contact op

Vind snel uw logistieke oplossing

Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
OF Neem contact op